Nếu như một câu nói có thể khiến em vui - đó là có giấy báo trúng tuyển Thành Đông rồi!